Teleturniej dla młodzieży

Ban czy Hajs to charytatywny teleturniej internetowy mający na celu promowanie wsparcia dla domów dziecka. Uczestnikami teleturnieju jest młodzież, która chce działać na rzecz dobra swoich rówieśników znajdujących się w trudniejszej sytuacji.

Pomagamy domom dziecka

Nieefektywny system domów dziecka jest bez wątpienia bardzo poważnym problemem społecznym w obecnych czasach. Brakujące środki finansowe, niedostateczna liczba wykwalifikowanych pracowników oraz niewystarczająca ilość miejsc sprawiają, że wiele dzieci przebywających w placówkach doświadcza braku odpowiedniego wsparcia i opieki, w wyniku czego często czują się zaniedbywane. To zjawisko negatywnie wpływa na ich rozwój psychiczny i społeczny, często przyczyniając się do powstawania problemów adaptacyjnych w dorosłym życiu. Promowanie wsparcia dla tego typu instytucji opiekuńczych jest niezbędne dla znalezienia rodzin zastępczych dla ich podopiecznych lub poprawy jakości życia dzieci, które nadal są zmuszone w nich żyć.

Fundacja DOBROdzieje sięPartner teleturnieju

Fundacja DOBROdzieje się wspiera dzieci w potrzebie. Takich dzieci w Łodzi jest ponad 2000. Są to dzieci, które nie są wychowywane przez biologiczną mamę i biologicznego tatę, a opiekę nad nimi przejęły pogotowia opiekuńcze, domy dziecka lub rodziny zastępcze. Pomagamy im poprzez warsztaty, spotkania, rozmowy lub poprzez wsparcie lekarzy specjalistów. Wierzymy, że razem możemy więcej, dołącz do pomagania i przekaż 1,5% ze swojego rozliczenia podatkowego, wystarczy że w formularzu podasz KRS Fundacji DOBROdzieje się: 0000847857. Dziękujemy!

Podoba Ci się to co robimy?

Dołącz do naszej społeczności!